vrijdag 20 november 2009

Introduction: Portals of translation


Het zijn woorden die ons naar elkaar bewegen. Verbinden en dan weer afstoten. In de tijd en naar plaats. In de vorm van ideeën, fantasiën, energieën en lichamen. Van oost naar west, van noord naar zuid.

Wij willen zijn: "de goede stad van de 21e eeuw". In een wereld op drift. Die proeftuin bieden wij Europa. De woorden voor deze ontwikkeling zijn essentieel, krachtig en open: "Portals of translation". Ze roept op tot het creëren van plekken. En tot het in gang zetten van een proces. De invulling is een zoektocht van een decennium.

Utrecht stelt zijn portals open. En we creëren nieuwe en we zullen ze met andere in Europa verbinden. Portals zijn plekken die we koesteren voor ons zelf en anderen. Het zijn plaatsen waar cultuur en creativiteit ontstaat en talent geboren wordt. Waar we de kwaliteit van herkennen als we deze plaatsen binnengaan. Het kan overal zijn: etages van gebouwen, overdekte koepels in tuinen en parken, onder stadspoorten, kerken, huiskamers en schuren, theaters en muziekgebouwen, bibliotheken en hun boeken, buurthuizen, leegstaande fabriekshallen, klaslokalen, de muziekschool, café's, pleinen ... en dat alles echt én virtueel.

Maar alleen als ze die kwaliteiten hebben die we intuïtief allemaal kennen: gastvrij, veilig, warm, persoonlijk, mooi ... precies zo zoals we als stad willen zijn. Het is het mystieke moment. Wij breken dat moment open voor iedereen: jong en oud, rijk en arm, Utrechter en bezoeker.

En met al deze plekken nodigen we uit te komen, te ontmoeten met Utrecht en haar Utrechters: Europeanen en andere wereldburgers. Om zich te vermengen, onder ons. Portals zijn de plekken waar de wereld in de stad komt. En waar de stad de wereld tegemoet gaat.

De Dompoort is onze meest herkenbare portal. En symboliseert de honderden portals in onze stad en daar omheen. Die gaan we onderling verbinden, bekend maken en programmeren. Maar ook gaan koppelen aan portals in steden als Bologna, Edinburgh, Malmö, Aarhus, Gent, Brno, Stuttgart, Krakow, Turku, Marseille, Nantes. En Malta. Maar niet alleen cultureel, want cultuur is de stad. En dat is meer. Dat is ook hoe we praten, hoe we naar elkaar kijken, hoe we elkaar bestrijden en liefhebben. Onze portals zijn onze kristallen van samenleven. Daar komen de geesten samen. Daar ook drijft de creativiteit uit onze Utrechtse buurten aan de oppervlakte.

Translation is het proces waar we goed in willen worden. Daar ligt immers het geheim achter het succes van "de goede stad". En we gaan dat ontwikkelen in onze portals, steeds opnieuw, door middel van de verschillen die we reeds in onze stad hebben. En die daarbij van buiten naar onze portals blijven komen. Verschillen zijn kwaliteiten, omdat ieder verschil, in taal, opvatting, idee, energie, concept, creativiteit, talent, et cetera ... een mogelijkheid is om nieuwe ervaringen op te nemen, te vermengen met reeds bestaande. Persoonlijk maar ook in groter verband: als groep, familie, straat, klas of stad.

Onze portals zijn onze kristalpunten van translation. Daar leren we elkaars verhalen te vertalen. En door te vertellen. Aan vrienden, vreemden en onze kinderen. En daarvoor nemen we nu een decennium de tijd. Het nieuwe millennium is zojuist begonnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten